Na osnovu člana 51. i 52. Zakona o zaposlenima u javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br.113/2017, 95/2019, 157/2020, 123/2021), odluke direktora o raspisivanju javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme br. 60 – I od dana 01.02.2023. a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Turističke organizacije opštine Paraćin direktor Turističke organizacije opštine Paraćin dana 08.02.2023. godine oglašava: